Vi på Gunnels Hårdesign behandlar dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Vi är öppna med hur och varför vi behandlar personuppgifter och vill i denna policy ge dig insyn i vår hantering.
Om du vill skriva brev till oss så är adressen:
Gunnels Hårdesign
Storgatan 20
573 32 Tranås
Det går även bra att maila oss på gunnel@gunnelshardesign.se

Vems personuppgifter behandlar vi på Gunnels Hårdesign?
Vi behandlar främst uppgifter om följande kategorier av personer;

  • våra kunder, prospekts (du som ännu inte är kund men som vi hoppas skall bli det), om du är en juridisk person – hanterar vi även personuppgifter om fysiska personer som representerar ditt företag (t ex kontaktperson, beställare, inköpare, annat).
  • I de flesta fall har du själv lämnat uppgifterna till oss.

Vilka personuppgifter behandlas?
Namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och annat som du normalt sett vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.

Hur behandlas och lagras personuppgifterna?
Uppgifterna används för att bearbeta dina förfrågningar eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt. Vi behandlar även relevanta uppgifter om dina ärenden med Gunnels Hårdesign (t ex information om beställda produkter och tjänster).

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du gör förfrågningar och beställer en produkt eller tjänst av oss samt väljer att kommunicerar med oss via e-post.

Vi strävar efter att alla uppgifter skall vara uppdaterade och korrekta. Vi behandlar endast information som är relevant för att uppfylla våra syften, vilka redogörs för nedan.

Så används data vi insamlar och lagrar:
Vi använder personuppgifterna för att:

  • Skicka dig information om beställda produkter och tjänster.
  • Behålla historik om personer som haft kontakt med oss.
  • Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör datan tillgängliga för tredje part.
  • I de fall vi hanterar personuppgifter på uppdrag av dig som kund har vi ett underbiträdesavtal tecknat med dig som reglerar hanteringen av personuppgifter.

Skäl för användning av dina personuppgifter
För att administrera och utföra olika affärshändelser/transaktioner med dig.
Främst i samband med att du väljer att köpa, någon av våra tjänster.

För marknadsföring
För att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som företagets kontaktperson eller när vi kommunicerar med dig för att hålla dig uppdaterad om våra tjänster och produkter.

Historik
För att analysera och följa upp vår historik avseende de tjänster och produkter som Gunnels Hårdesign levererat.

Vem kan få del av personuppgifter?
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och i de fall personuppgifter behandlas ingår Gunnels Hårdesign avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge du fortsätter beställa produkter och tjänster av oss. Om vår affärsrelation avslutas upphör vi med databehandlingen och tar bort dina personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial kastas efter 7 år enl gällande lag.

Säkerhet
Vi använder relevanta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.

Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Som huvudregel behandlas dina personuppgifter endast inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka rättigheter har du när Gunnels Hårdesign behandlar dina uppgifter?
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du som registrerad har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett utdrag. Du kan alltid rätta felaktiga personuppgifter eller radera dina personuppgifter.

Besökaridentifiering – cookies och loggar
På gunnelshardesign.se används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. När du besöker vår hemsida får du information om vilka olika cookies vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa, detta i form av en pop-up. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka.

Egna cookies 
Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. Cookies för anslutningskontroll “Session cookies” har som syfte att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En “session cookie” innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. “Session cookies” används för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar, t ex språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies
Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats.

Till exempel:

  • Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån
  • Vilka söktermer som används
  • Vilka undersidor som besöks mest frekvent
  • Vi samlar in statistisk över användningen och beetende på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

Denna integritetspolicy fastställdes av Gunnels Hårdesign 25 maj 2018